null

КОНКУРС:

20 интернационални и 11 от най-талантливите български автори, изпълнители и музикални продуценти, 9 студиа, 5 дни писане на музика – така изглежда в цифри Sofia Songwriting Camp 2020.

„Вирджиния Рекърдс“ организира конкурс, с който ще даде възможност на двама автори да станат част от второто издание на SSC през октомври 2020 г. Победителите ще спечелят шанса да се включат в музикалното приключение и да кръстосат таланта си с международни творци, създали част от хитовете на световни величини като BTS, Ricky Martin, Kanye West, Lionel Richie, Rod Stewart, Eminem, The Weeknd, TWICE, Kylie Minogue, G-Eazy и др.

Впусни се в едно незабравимо пътешествие в света на музиката!

Формуляр за участие

Моля да попълните всички задължителни (*) полета!


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧАСТНИЦИ

В „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“

ОРГАНИЗИРАН ОТ „ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС“ ЕООД

„ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС“ ЕООД, ЕИК 121117883 - наричано по-долу „Организатора“, организира национален конкурс за творци – наричани по-долу „Участници“, във връзка с провеждането на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“ - наричан по-долу „Конкурса“.

Конкурсът има за цел да излъчи талантливи автори на музикални композиции, аранжименти и текстове на песни, които да вземат участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“ – ежегодно събитие, провеждано от Организатора, което събира на едно място творци (композитори, текстописци, музикални продуценти и изпълнители), с цел създаване на ново музикално съдържание и популяризиране на български автори в чужбина.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. С участието си в Конкурса (с изпращането на авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни по посочения в настоящите правила начин) Участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила. 

2. В Конкурса могат да участват всички заинтересовани лица, навършили  18 /осемнадесет/ години с изключение на служители на Организатора и техните семейства и членове на журито на Конкурса.

3. Всички Участници, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат, чрез онлайн формата за участие на линк: https://ssc.bg/contest-application/ свои авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни. 

4. Организаторът приема авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, за участие в Конкурса, по посочения в т. 5 начин, в периода от 04.03.2020 г. до 01.10.2020 г. Всички авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, получени след 01.10.2020 г. не участват в Конкурса и Организаторът няма задължение към тяхното изпращане обратно на подателя.

5. Всички, представени за участие в Конкурса авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, трябва да бъдат съобразени със следните изисквания: 

5.1. Да са на електронен документ във формат Word или .pdf за текстовете 

5.2. Да са в MP3 и/или wav format или линк за сваляне за демо записите (soundcloud or dropbox).

5.3. Текстовете трябва да са на български или английски език.

5.4. Жанрът да е подходящ за запис на поп песен.

5.5. Не се допускат текстове с расистко или ксенофобско съдържание, подбуждащо към омраза, както и обидно, неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание. 

5.6. Всички демо записи и текстове на песни трябва да бъдат съобразени с темата на Конкурса, ако има такава.

5.7. Формата за кандидатстване, с която са изпратени авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, трябва да съдържа следните данни: имена на Участника, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, e-mail, биография.

7. С участието си в Конкурса всеки Участник потвърждава, декларира и гарантира, че: 

7.1. Представените авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, са изцяло авторски и са създадени единствено от Участника в Конкурса, като не нарушават права на трети лица. В случаи на предявени претенции от трети лица за авторство върху авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, с които участва Участника, претенциите се удовлетворяват от Участника изцяло за негова сметка. 

7.2. Текстовете не съдържат обидно, неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

8. Авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, получени във връзка с Конкурса, не подлежат на връщане обратно на Участниците в Конкурса. Организаторът не е длъжен да съхранява авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, след 24.10.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

9. Конкурсът включва 2 (два) кръга – в първия кръг всички авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни,  биват оценени и на база оценяването биват избрани Участници за втория кръг. Всички класирани Участници ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони.

Вторият кръг на конкурса ще се проведе на 24.10.2020 г. в гр. София. Всички класирани Участници ще бъдат оценени поотделно от панел от експерти, в лицето на признати международни и местни професионалисти от музикалната индустрия („Жури“), по време на публично слушане на авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни на Участниците, класирани за втори кръг. 

Победителите в Конкурса ще бъдат обявени в същия ден (24.10.2020 г.).

10. Определят се двама победители (първо и второ място). 

11. Журито си запазва правото да не определи победител/и.

НАГРАДА ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА И АВТОРСКО ПРАВО

12. Участниците в Конкурса, класирани на първите две места, получават правото да участват в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“ в периода 26.10.2020 г. – 01.11.2020 г., което включва и безплатно настаняване, храна и транспорт от София до Боровец и обратно.

13. Участниците в Конкурса, класирани на първите две места, се съгласяват авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, както всички музикални композиции и/или текстове за песни, създадени от тях по време на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“, да бъдат използвани от Организатора за създаване на песни и звукозаписи, и да бъдат използвани по всички допустими начини. Условията за това използване се уговарят в музикално – издателски договор, сключен предварително между Участниците и свързаната с Организатора музикално-издателска компания „Вирджиния Пъблишинг“ ЕООД. Допълнително условие е и Участниците да приемат  условията и изискванията за участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“.

14. Ако някой от класираните Участници на първите две места в Конкурса се откаже от участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2020“, или откаже да сключи музикално – издателски договор по т. 13, покана се отправя до класирания на следващо място.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

15. Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България, като споровете се решават от компетентния граждански съд. 

Участниците приемат също:

(а) да бъдат обвързани от настоящите Правила;

(б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса, и

(в) че в случай, че Участникът спечели, Организаторът може да използва авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, както и името на всеки един от Участниците, негови/нейни снимки, изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасящи се до Конкурса, но не само, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение от Участника.

16. С подписа и кандидатурата си за участие Участниците в Конкурса декларират, че ясно и напълно са се запознали с Политиката по отношението защитата и обработването на личните данни на Организатора (приложена тук) и са дали съгласието си за обработване на техните лични данни, в т. ч. имена, телефон, електронен адрес.

ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА, ПРОМЯНА И ДОПЪЛВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

17. В случай, че Конкурсът не се проведе поради причини, извън контрола на Организатора, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторът си запазва правото да анулира, прекрати, промени или временно да преустанови провеждането на Конкурса.

18. Организаторът си запазва правото да променя и допълва правилата за участие в Конкурса, като промените биват отразявани в сайта на Организатора на Конкурса на интернет адрес:  https://ssc.bg/ 

 


Крайният срок, в който всички автори могат да изпратят своите музикални произведения е 01.10.2020 г. Най-успешните кандидати ще бъдат поканени на втори рунд от конкурса, по време на който професионална комисия в лицето на – Che Pope, Jin Suk Choi, Robin Jenssen, Pelle и Станислава Армутлиева, ще изслуша на място демата/парчетата и ще избере двамата победители. Те ще разполагат само с няколко часа, за да съберат багажа си и да се подготвят за най-мащабното музикално събитие на 2020 г!