null

КОНКУРС:

16 интернационални и 16 от най-талантливите български автори, изпълнители и музикални продуценти, 8 студиа, 5 дни писане на музика – така изглежда в цифри Sofia Songwriting Camp 2023.

„Вирджиния Пъблишинг“ организира конкурс, който ще даде възможност на петима автори, да станат част от третото издание на SSC през ноември 2023 г. Победителите ще спечелят шанса да се включат в музикалното приключение и да кръстосат таланта си с международни творци, създали част от хитовете на световни величини като BTS, Ricky Martin, Kanye West, Lionel Richie, Rod Stewart, Eminem, The Weeknd, TWICE, Kylie Minogue, G-Eazy и др.

Впусни се в едно незабравимо пътешествие в света на музиката!

Формуляр за участие

Моля да попълните всички задължителни (*) полета!
  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧАСТНИЦИ

  В „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023

  ОРГАНИЗИРАН ОТ „ВИРДЖИНИЯ ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД

  „ВИРДЖИНИЯ ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД, ЕИК 130539830 - наричано по-долу „Организатора“, организира национален конкурс за творци – наричани по-долу съответно „Конкурса“ и „Участници“. Конкурсът се организира във връзка с провеждането на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“.

  Конкурсът има за цел да излъчи талантливи автори на музикални композиции, аранжименти и текстове на песни, които да вземат участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“ – събитие, провеждано от Организатора, което събира на едно място творци (композитори, текстописци, музикални продуценти и изпълнители) с цел създаване на ново музикално съдържание и популяризиране на български автори в чужбина.

  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. С участието си в Конкурса (с изпращането на авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни по посочения в настоящите правила начин) Участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила. 

  2. В Конкурса могат да участват всички заинтересовани лица, които говорят английски език и са с навършени 18 /осемнадесет/ години.

  3. Всички Участници, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат чрез онлайн формата за участие на линк: https://ssc.bg/contest-application/ свои авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни.  

  4. Организаторът приема авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, за участие в Конкурса, по посочения в т. 5 начин, в периода от 12.09.2023 г. до 20.10.2023 г. Всички авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, получени след 20.10.2023 г. не участват в Конкурса и Организаторът няма задължение към тяхното изпращане обратно на подателя.

  5. Всички, представени за участие в Конкурса авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, трябва да бъдат съобразени със следните изисквания: 

  5.1. Да са на електронен документ във формат Word или .pdf за текстовете 

  5.2. Да са в MP3 и/или wav format или линк за сваляне за демо записите (soundcloud или dropbox).

  5.3. Текстовете трябва да са на български или английски език.

  5.4. Жанрът да е подходящ за запис на поп / R&B / urban / alternative / urban pop песен.

  5.5. Не се допускат до участие в Конкурса текстове с расистко или ксенофобско съдържание или съдържание, подбуждащо към омраза или насилие, както и обидно, неприлично, провокативно или друго такова съдържание, което може да предизвика възражения или да бъде по друг начин неподходящо. Преценката по този критерий е изцяло на Организатора.

  5.6. Формата за кандидатстване, с която са изпратени авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, трябва да съдържа следните данни: имена на Участника, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, e-mail, биография.

  6. С участието си в Конкурса всеки Участник потвърждава, декларира и гарантира, че: 

  6.1. Представените авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, са изцяло авторски и са създадени единствено или с участие от Участника в Конкурса, като не нарушават права на трети лица. При наличие на авторски принос на трети лица в създаването на представените от Участник авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, Участникът декларира и гарантира, че е получил в пълен обем съгласието на съответните трети лица да ги предостави за участие в Конкурса при условията на настоящите правила. В случаи на предявени претенции от трети лица за авторство върху авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, с които участва Участникът, претенциите се удовлетворяват от Участника изцяло за негова сметка, като той се задължава да предприеме своевременно всички необходими действия, за да освободи Организатора и свързаните с него лица от евентуална отговорност във връзка с предявените претенции. 

  6.2. Текстовете не съдържат расистко или ксенофобско съдържание или съдържание, подбуждащо към омраза или насилие, както и обидно, неприлично, провокативно или друго такова съдържание, което може да предизвика възражения или да бъде по друг начин неподходящо.  В случай, че се установи нарушение на тази декларация, Участникът е изцяло отговорен за всички последици от него, като се задължава да предприеме своевременно всички необходими действия, за да освободи Организатора и свързаните с него лица от евентуална отговорност във връзка с това. 

  7. Авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, получени във връзка с Конкурса, не подлежат на връщане обратно на Участниците в Конкурса. Организаторът не е длъжен да съхранява авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, след 20.10.2023 г.

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

  8. Конкурсът включва 2 (два) кръга. 

  8.1. В първия кръг всички авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, биват оценени от Организатора и на база оценяването биват избрани Участници за втория кръг. Всички класирани за втория кръг Участници ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони. Организаторът няма задължение да информира Участниците, които не се класирани за втория кръг.

  8.2. Във втория кръг на Конкурса класираните Участници ще бъдат оценени поотделно от панел от експерти в лицето на признати международни и местни професионалисти от музикалната индустрия („Жури“). Вторият кръг и Конкурсът ще приключат на 04.11.2023 г. в гр. София с провеждането на публично събитие на Организатора за обявяване на победителите в Конкурса и представяне на техните авторски демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни.

  9. Определят се петима победители в Конкурса. 

  10. Журито си запазва правото да не определи победител/и.

  НАГРАДА ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА И АВТОРСКО ПРАВО

  11. Участниците в Конкурса, класирани на първите две места, получават правото да участват безплатно в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“ в периода 05.11.2023 г. – 11.11.2023 г., което включва безплатно настаняване, храна и транспорт от София до Боровец и обратно.

  12. Участниците в Конкурса, класирани на първите пет места, се съгласяват авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, както и всички музикални композиции и/или текстове за песни, създадени от тях по време на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“, да бъдат използвани от Организатора за създаване на песни и звукозаписи, и да бъдат използвани по всички допустими начини. Условията за това използване се уговарят в музикално – издателски договор, сключен преди започването на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“ между класираните на първите пет места Участници и Организатора. В случай, че Участниците в Конкурса, класирани на първите пет места не са членове на Музикаутор, то те се съгласяват с оглед администрирането на правата на новите произведения, създадени по време на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“, да подадат документи за членство в Сдружение Музикаутор в най-кратък срок преди започването на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“. Допълнително условие е и Участниците да приемат правилата и изискванията за участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“, което те декларират преди неговото започване.

  13. Ако някой от класираните Участници на първите пет места в Конкурса се откаже от участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“ или откаже да сключи музикално – издателски договор по т. 12, съответно откаже да стане член на Сдружение Музикаутор (освен ако вече не е) или откаже да приеме правилата и изискванията за участие в „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“, Организаторът може да отправи покана до класиран на следващо място Участник.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

  14. Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България, като спорове се решават от компетентния български съд. 

  15. Участниците приемат също:

  (а) да бъдат обвързани от настоящите Правила;

  (б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса, 

  (в) че в случай, че Участникът бъде класиран сред победителите в Конкурса, Организаторът може да използва авторските демо записи, съдържащи оригинални музикални композиции и/или текстове за песни, и

  (г) че Организаторът може да използва името на всеки един от Участниците, негови/нейни снимки, изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасящи се до Конкурса и свързаните с него активности, но не само, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение от Участника.

  16. С подписа и кандидатурата си за участие Участниците в Конкурса декларират, че са се запознали изцяло с и разбират напълно Политиката по отношение обработването и защитата на лични данни на Организатора (приложена тук) и са дали съгласието си за обработване на техните лични данни, в т. ч. имена, телефон, електронен адрес.

  ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА, ПРОМЯНА И ДОПЪЛВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  17. При наличие на причини, извън контрола на Организатора, които реално или потенциално нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта или надлежното и законосъобразно провеждане на този Конкурс или на „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“, Организаторът си запазва правото да анулира, отложи, промени, временно да преустанови или да прекрати провеждането на Конкурса или „SOFIA SONGWRITING CAMP 2023“.

  18. Организаторът си запазва правото да променя и допълва правилата за участие в Конкурса, като промените биват отразявани в сайта на Организатора на Конкурса на интернет адрес:  https://ssc.bg/, с което всички Участници се считат уведомени за съответните промени. 


  Крайният срок, в който всички автори могат да изпратят своите музикални произведения е 20.10.2023 г. Най-добрите кандидати ще бъдат поканени на втори рунд от конкурса, по време на който професионална комисия ще изслуша на място демата/парчетата и ще избере петимата победители.